Witamy na stronie
wmalborku.republika.pl
Strona główna
Zakon krzyżacki
Zamek w Malborku
O stronie
 
 

 

 

Rok 1275. Przypuszczalny początek budowy domu konwentualnego w Malborku.

Rok 1280. Zakończenie budowy pierwszego skrzydła - północnego i przeniesienie konwentu krzyżackiego z Zantyru do Malborka.

Lata 1280 - 1285. Budowa zachodniego skrzydła Zamku Wysokiego.

Rok 1286. Przywilej lokacyjny miasta Malborka.

Lata 1285 - 1300. Budowa południowego skrzydła Zamku Wysokiego.

Rok 1309. Przeniesienie siedziby wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka.

Lata 1309 - 1330. Przebudowa Sali Kapitulnej na Zamku Wysokim.

Rok 1327. Zakończenie budowy głównej linii obronnej Przedzamcza.

Lata 1331 - 1344. Wielka rozbudowa Zamku Wysokiego, m.in. przebudowa pierwszej kaplicy na główny kościół państwa zakonnego, budowa kaplicy św. Anny, wzniesienie Wieży Głównej, budowa krużganków.

Rok 1335. Budowa Baszt Mostowych i stałego mostu na rzece Nogat.

Lata 1340-1350. Budowa Wielkiego Refektarza na Zamku Średnim.

Rok 1399. Zakończenie prac budowlanych w Pałacu.

Rok 1410. Oblężenie zamku przez wojska Władysława Jagiełły po bitwie grunwaldzkim zakończone utrzymaniem twierdzy przez Krzyżaków i rozwiązaniem oblężenia 19 września.

Rok 1417. Budowa Ludwisarni na Przedzamczu.

Rok 1418. Budowa Bramy Nowej po wschodniej stronie Przedzamcza.

Lata 1441 - 1446. Budowa zewnętrznego muru obronnego po wschodniej i północnej stronie Przedzamcza (Wały von Plauena).

Rok 1457. Zakup zamku przez króla Kazimierza Jagiellończyka.

Rok 1607. Przebudowa kaplicy św. Katarzyny na paradne schody wiodące do Pałacu.

Rok 1618. W Malborku osiedlają się jezuici.

Lata 1626 - 1635. Pobyt wojsk szwedzkich na zamku.

Rok 1644. Pożar Zamku Wysokiego.

Lata 1656 - 1660. Drugi pobyt wojsk szwedzkich na zamku.

Rok 1772. I rozbiór Polski i zajęcie zamku przez wojska pruskie.

Rok 1804. Rozkaz króla Prus wstrzymujący rozbiórkę zamku i biorący go pod ochronę.

Rok 1817. Początek romantycznej odbudowy zamku.

Rok 1882. Początek scjentystycznej odbudowy zamku kierowanej przez Konrada Steinbrechta.

Rok 1945. Powrót Malborka w granice państwa polskiego.

Lata 1945 - 1950. Zamek oddziałem nr I Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Lata 1951 - 1960. Zamek w gestii PTTK.

Rok 1961. Utworzenie Muzeum Zamkowego i początek systematycznej odbudowy.

Rok 1995. Zamek w Malborku uwieczniony na banknocie 100 - złotowym.

Rok 1997. Wpisanie zamku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

Rok 2010. Rok Grunwaldzki na zamku w Malborku i obchody 600 - lecia słynnej bitwy.

 

Powrót do działu Historia.

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree fantasy web templates